Zorg

Ziekenhuizen worden gesloten, op zich zijn wij daar niet op tegen, maar dan moet er wel eerst een goed alternatief zijn. Nu moeten ziekenhuizen zich specialiseren teneinde geld te kunnen besparen op de zorg.

Wij vinden dat er één groot ziekenhuis moet komen waarin alle niet-spoedeisende operaties worden uitgevoerd en waar vaste chirurgen werkzaam zijn.
Nu zijn artsen kleine BV'tjes die zichzelf uithuren per klus. Mede hierdoor wordt de zorg onbetaalbaar, een arts heeft een etisch beroep, daar is een gedegen opleiding voor nodig en een behoorlijk salaris logisch, maar een chirurg die vele tonnen per jaar verdiend door 'productie te draaien' vinden wij een brug te ver.

Apotheken kunnen bij kleine ziekenhuizen in regio's worden ondergebracht, de huidige voorziening in medicijnen is complex, kosten-technisch niet houdbaar en dus niet meer van deze tijd. Een pizza wordt ook door een koerier bezorgd wanneer u dat wilt, waarom uw medicijnen niet?
Een huisarts stuurt een recept naar een centrale medicijnpost die met de patiënt een afspraak maakt wanneer de medicatie moet worden afgeleverd.
Met twintig kleinere ziekenhuizen kan dit land makkelijk af, daarnaast kunnen er EHBO-posten worden ingericht waar tevens bloedafnames en kleine onderzoeken kunnen plaatsvinden.

Momenteel wordt er op 200 plekken in Nederland specialistische medische zorg verleend, dat aantal kan volgens ons dus worden teruggebracht tot 21. In het 'mega ziekenhuis' kunnen tevens de opleidingen worden verzorgd, thans vindt dat verspreid over het land plaats op acht locaties, denk aan het AMC in Amsterdam en het UMC in Utrecht.

Dus op dertig kilometer afstand zijn er twee grote opleidingscentra, waanzin.

Er zijn veel huisartsen in Nederland, toch lijkt er een tekort, dat komt veelal omdat de huisartsen op zeer kleine locaties zitten, er is eenvoudigweg geen ruimte om honderden patiënten per dag te ontvangen. Wij pleiten voor het onderbrengen van huisartsenposten bij de te vormen EHBO-posten.

Via een taxi-systeem kan een zieke zich laten vervoeren naar een dergelijke post, per saldo is dit veel goedkoper dan de 12.000 huisartsen die nu verspreid over 5.500 locaties werkzaam zijn. Iedere huisarts heeft ruim 2.000 'klanten' die hij gemiddeld vier keer per jaar ziet.

De huisartsen kosten ons per jaar drie miljard Euro, vier procent van het totale zorgbudget. In onze ogen kan hierop bezuinigd worden terwijl de kwaliteit juist toe zal nemen omdat huisartsen gerichtere hulp kunnen gaan verlenen. Afhankelijk van uw klachten zal er bij de lokale post een arts worden toegewezen.
Wij willen af van het sociale en maatschappelijke aspect van de huisarts, hij is er om met u uw medische klachten door te nemen. Voor uw maatschappelijke of geestelijke problemen zijn er andere specialisten beschikbaar.
Waarom dit platform?

Het SRP (sociaal-realistisch-platform) startte als een Internetbeweging, het is partij-onafhankelijk en wijst begrippen als 'links', 'rechts' en 'het politieke midden' af.

De politiek in Nederland kenmerkt sinds de Tweede Wereldoorlog in drie stromingen, te weten:
  1. De Christen-Democratie
  2. De Sociaal-Democratie
  3. Het Liberalisme
De PvdA, het CDA en de VVD verdelen sinds 1948 de politieke posten, als het ze uitkomt mogen kleinere partijen aanschuiven. Deze 'verdeel en heers' politiek leverde de burger de laatste decennia geen echte vernieuwingen op, wel crises.

Het sociaal-realisme richt zich op de burger, wat is werkelijk in zijn of haar belang?
Bij grote vraagstukken zal de burger om een dwingend advies moeten worden gevraagd middels een referendum waarbij de opkomst én de meerderheid minimaal 50% dienen te zijn.

Het sociaal-realisme heeft geen enkele binding met een bestaande politieke stroming.
Totdat deze website begon te publiceren over sociaal-realisme in de politiek was hier niets over te vinden.

Laat uw stem écht spreken en neem niet langer genoegen met enkele seconden democratie eens in de vier jaar.