Verkeer

De eerste auto in Nederland rolde in 1896 van de loopplank in de Rotterdamse haven, aan het begin van de oorlog was het aantal van 100.000 bereikt, na de oorlog liep dat tempo snel op, van 140.000 in 1950 naar 520.000 tien jaar later.

In 1960 was dat aantal bijna verdubbeld en in 1970 werd de 2,5 miljoenste auto 'verwelkomt'. In 1980 waren het er vier miljoen, in 1990 vijf miljoen, in 2000 zes miljoen.

Thans, in 2023, gaan we richting de tien miljoen auto's! Een op de vier eigenaren is gepensioneerd, een op de vier is dat binnen tien jaar, een op de drie is tussen de 40 en 50 jaar.
Hoewel de Regering zich blind staart op elektrisch rijden zijn er nu al problemen met de energie-transitie waarbij fossiele brandstoffen in de ban worden gedaan. Als we elektrisch willen rijden én koken zullen we stroom tekort krijgen en dat moeten opwekken met... ...tja, met wat eigenlijk?

Kernenergie is de meest veilige vorm van energie opwekken, het residu is nagenoeg verwaarloosbaar, het kan veilig worden bewaard. Dan houdt je voldoende stroom over voor auto's, maar het bouwen van een kerncentrale is geen peuleschil, dat duurt tien jaar, en toch is het onvermijdelijk dat we kerncentrales gaan bouwen, echter, hoe langer we wachten, des te groter wordt het energieprobleem en kostbaarder de oplossing.

Auto's kunnen al jaren op waterstof rijden en waarom er op autodaken geen zonnepanelen worden ingebouwd is natuurlijk 'logisch', dan verliest de overheid de controle en kan het niet langer 50% belasting heffen over energie.
Er zit nog voor tientallen jaren gas in de Nederlandse bodem (op zee en in Groningen.) Natuurlijk kun je de Groningers niet laten verdwijnen in een 'big black hole', dus geef iedereen boven een gasveld een tweemaal zo mooi huis elders, zorg voor industrie zodat er banen zijn en haal dat gas uit de grond voor eigen gebruik, zoals de Noren ook al jaren doen.

Als je al iets verkoopt moet dat alleen energie zijn die we over hebben. En zeg nou zelf, het is toch bizar dat we energie in de grond hebben zitten, maar het elders inkopen?
De energiebelasting en BTW moeten worden afgeschaft en dat kan ook makkelijk als je overstapt op gaswinning en kerncentrales gaat bouwen. Doe dat in het oosten van het land, het zal een enorme economische impuls aan de regio geven. Kortom: win/win.
Steden worden er niet leefbaarder op als het aantal auto's in het huidige tempo blijft toenemen, ook het SRP vindt dat een zorgwekkende ontwikkeling dus zullen e ringrijpende maatregelen genomen moeten worden om steden goed bereikbaar te houden maar dat bewoners er wel prettig in kunnen wonen en werken en gasten er fijn kunnen verblijven.

Het afsluiten van wegen levert vaak het tegenovergestelde effect op, meer opstoppingen en meer geïrriteerde weggebruikers. Maak een route door de stad die eenrichtingsverkeer is, stop met het totaal afsluiten van wegen, zorg voor gangbaarheid zodat automobilisten en busjes niet onnodig rondjes blijven rijden.

Hoe?
Ga werken met gekleurde stoepranden zodat met een speciale kaart een bezoeker weet waar hij het snelst ergens kan komen, snel betekent niet altijd de kortste route en dat is waar het misgaat met routeplanners, die kiezen de zuinigste of kortste route.

Waarom dit platform?

Het SRP (sociaal-realistisch-platform) startte als een Internetbeweging, het is partij-onafhankelijk en wijst begrippen als 'links', 'rechts' en 'het politieke midden' af.

De politiek in Nederland kenmerkt sinds de Tweede Wereldoorlog in drie stromingen, te weten:
  1. De Christen-Democratie
  2. De Sociaal-Democratie
  3. Het Liberalisme
De PvdA, het CDA en de VVD verdelen sinds 1948 de politieke posten, als het ze uitkomt mogen kleinere partijen aanschuiven. Deze 'verdeel en heers' politiek leverde de burger de laatste decennia geen echte vernieuwingen op, wel crises.

Het sociaal-realisme richt zich op de burger, wat is werkelijk in zijn of haar belang?
Bij grote vraagstukken zal de burger om een dwingend advies moeten worden gevraagd middels een referendum waarbij de opkomst én de meerderheid minimaal 50% dienen te zijn.

Het sociaal-realisme heeft geen enkele binding met een bestaande politieke stroming.
Totdat deze website begon te publiceren over sociaal-realisme in de politiek was hier niets over te vinden.

Laat uw stem écht spreken en neem niet langer genoegen met enkele seconden democratie eens in de vier jaar.