Maatschappijleer

Kennis van politiek, mens, samenleving en rechtsstaat zijn essentieel om te kunnen functioneren in een democratische maatschappij. Wat is jouw rol? Hoe kun je participeren? Waar liggen jouw grenzen en waar beginnen die van een ander?
Sociologie beschouwt de relaties tussen mensen waarbij naar economie, religie en cultuur wordt gekeken. Politicologie houdt zich bezig met politiek.

Deze twee wetenschappelijke terreinen vormen samen 'maatschappijleer'.
Op scholen wordt onderwezen in de maatschappij, maar leerlingen komen niet altijd voldoende beslagen ten ijs en als het later alsnog mis gaat is er geen correctie, alleen straf.
Het SRP vindt dat er een maatschappelijke stage dient te komen in het laatste jaar van iedere opleiding, uiteraard zullen de niveau's verschillen, maar dat is in het bedrijfsleven, overheidsorganen of in wijken niet anders.
Immers, de een word timmerman, de ander advocaat en we wonen niet allemaal in Bloemendaal.

Maar hoe geef je dat vorm? Een stage die voorbereid én corrigeert als dat nodig is? Vooral 'straffen' heeft vaak een averechts effect omdat er weinig van wordt opgestoken.
Taakstraffen worden opgelegd om te voorkomen dat wetsovertreders in aanraking komen met langgestraften en zo de verkeerde ervaringen opdoen. Dus hebben wij nagedacht over hoe je iedereen kan voorbereiden op de maatschappij en ontspoorden op respectvolle wijze terug kan brengen naar de samenleving.
Wij zien een combinatie van ouderenhuisvesting, een betaalbare zorg, reïntegratie, maatschappelijke stage en respect voor andere culturele, politieke en sociaal-econonomische mogelijkheden als oplossing voor tal van maatschappelijke problemen.
Een verzorgingshuis wordt ook wel een bejaardentehuis genoemd en dat is volslagen ten onrechte. Een bejaardentehuis was een huis waar mensen op leeftijd samen woonden, maar nog veel zelf konden.
In een verzorgingstehuis wordt je verzorgd omdat je dat zelf niet meer zelfstandig kan. een verzorgingshuis is in feite een verpleeghuis, een naar woord.

De bejaardentehuizen zijn onder de Kabinetten van Mark Rutte wegbezuinigd, daarvoor in de plaats kwam de thuis- en mantelzorg. Veel komt neer op buren, vrienden en familie of commerciële bedrijven die hulp aan huis bieden.
Hiervoor stelt de overheid een budget ter beschikking.
Na de kaalslag is duidelijk dat er van besparing geen enkele sprake is en dat méér ouderen dan ooit eenzaam zijn.
Wij van SRP willen pensioenfondsen laten investeren in Beauning (klik HIER voor meer info), een te bouwen stad met een ziekenhuis, winkelcentrum, woningen voor starters, ouderen en personeel van de hier te vestigen bedrijven.
Ook moet hier een penitentiaire inrichting komen met een gesloten, half open en open inrichting.
Alleen als je de jeugd goed voorbereid en alle wetsovertreders 'heropvoed' bescherm je de maatschappij tegen een toename van onaangepast, disrespectvol gedrag en recidivisme.
Waarom dit platform?

Het SRP (sociaal-realistisch-platform) startte als een Internetbeweging, het is partij-onafhankelijk en wijst begrippen als 'links', 'rechts' en 'het politieke midden' af.

De politiek in Nederland kenmerkt sinds de Tweede Wereldoorlog in drie stromingen, te weten:
  1. De Christen-Democratie
  2. De Sociaal-Democratie
  3. Het Liberalisme
De PvdA, het CDA en de VVD verdelen sinds 1948 de politieke posten, als het ze uitkomt mogen kleinere partijen aanschuiven. Deze 'verdeel en heers' politiek leverde de burger de laatste decennia geen echte vernieuwingen op, wel crises.

Het sociaal-realisme richt zich op de burger, wat is werkelijk in zijn of haar belang?
Bij grote vraagstukken zal de burger om een dwingend advies moeten worden gevraagd middels een referendum waarbij de opkomst én de meerderheid minimaal 50% dienen te zijn.

Het sociaal-realisme heeft geen enkele binding met een bestaande politieke stroming.
Totdat deze website begon te publiceren over sociaal-realisme in de politiek was hier niets over te vinden.

Laat uw stem écht spreken en neem niet langer genoegen met enkele seconden democratie eens in de vier jaar.