Toeslagen

In september 2005 werd de Wet op de Zorgtoeslag ingevoerd en vier maanden later, op 1 januari 2006 de Wet op de huurtoeslag. De zorgtoeslag voorziet in een aanvulling op uw inkomen als u door de invoering van het nieuwe zorgstelsel de premie niet in zijn geheel kon betalen. De huurtoeslag kwam in de plaats van de huursubsidie.

De Belastingdienst werd belast met de uitvoering van de Wet op de huurtoeslag en de Wet op de zorgtoeslag. Dat kan, naar nu blijkt, de belastingdienst niet aan want soms duurt het twee jaar alvorens de fiscus iemand laat weten dat hij of zij teveel toeslag heeft gekregen, mensen die vanuit het buitenalnd hier misbruik kwamen maken van deze regelingen en weer vertrokken zullen nooit één cent terugbetalen.

Zorgtoeslag
Huurtoeslag
Kinderopvangtoeslag
Kindgebonden budget
Kinderbijslag
Naast de genoemde toeslagen zijn er dus nog twee toeslagen. In oktober 2004 trad de Wet kinderopvang in werking, waarin de kinderopvangtoeslag geregeld werd voor werkende ouders om hun kinderen naar een kinderopvang te brengen.
In 2009 werd het kindgebonden budget ingevoerd. Wij zijn van mening dat deze toeslagen kunnen verdwijnen door de zorgpremie te verlagen, huurtoeslag te vervangen door een basis-bedrag voor iedereen en dat achteraf een aanvulling kan worden aangevraagd met een maandelijks voorschot vooraf, net als bij de verrekening van hypotheekrente met de loonbelasting.

De kinderopvang dient gratis te worden voor werkende ouders en het kindgebonden budget kan samengevoegd worden met de kinderbijslag in een vast bedrag per maand, gebaseerd op het inkomen van het vorige jaar. Alleen als er sprake is van een hogere toeslag kan het bedrag verhoogd worden na een hernieuwde aanvraag. Een verlaging moet snel door de belastingdienst worden vastgesteld en niet na enkele jaren.

Het verstrekken van toeslagen is niets anders dan het rondpompen van geld, dat kan ook op een efficiëntere wijze die minder fraudegevoelig is. Er moet een maximum inkomen komen voor zowel kindgebonden budget, kinderopvang als kinderbijslag.

Bij de aanvraag van een toeslag moet de aanvrager een schatting opgeven van zijn of haar jaarinkomen, dat is niet altijd mogelijk, bovendien kan dit fraude in de hand werken. Een aanvraag zou alleen op basis van een jaaropgave ingediend moeten kunnen worden en dat er achteraf een correctie kan plaatsvinden, die overigens wel weer aangevraagd dient te worden.

Mag je eigen geld hebben?
Ja, voor de huurtoeslag zo'n 33.000 Euro, voor zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget 127.000 Euro. Dit grote verschil achten wij bizar, het ligt er ook maar net aan waarvoor het vermogen bestemd is. Bijvoorbeeld voor de oude dag. Nu stelt de overheid ook daar weer voorwaarden aan, zoals het onderbrengen bij een verzekeraar, maar laat dat aan de persoon zelf over en registreer dat bedrag jaarlijks via de fiscus zoals nu ook gebeurt voor de vermogensbelasting.
Neemt het af dan kan er naheffing worden opgelegd.
Het systeem van toeslagen is complex, kostbaar en werkt fraude in de hand. Het moet dus snel op de schop.

Waarom dit platform?

Het SRP (sociaal-realistisch-platform) startte als een Internetbeweging, het is partij-onafhankelijk en wijst begrippen als 'links', 'rechts' en 'het politieke midden' af.

De politiek in Nederland kenmerkt sinds de Tweede Wereldoorlog in drie stromingen, te weten:
  1. De Christen-Democratie
  2. De Sociaal-Democratie
  3. Het Liberalisme
De PvdA, het CDA en de VVD verdelen sinds 1948 de politieke posten, als het ze uitkomt mogen kleinere partijen aanschuiven. Deze 'verdeel en heers' politiek leverde de burger de laatste decennia geen echte vernieuwingen op, wel crises.

Het sociaal-realisme richt zich op de burger, wat is werkelijk in zijn of haar belang?
Bij grote vraagstukken zal de burger om een dwingend advies moeten worden gevraagd middels een referendum waarbij de opkomst én de meerderheid minimaal 50% dienen te zijn.

Het sociaal-realisme heeft geen enkele binding met een bestaande politieke stroming.
Totdat deze website begon te publiceren over sociaal-realisme in de politiek was hier niets over te vinden.

Laat uw stem écht spreken en neem niet langer genoegen met enkele seconden democratie eens in de vier jaar.