Doel

De doelen van het SRP zijn per definitie niet-controversieel, met andere woorden, waarover grote meningsverschillen zijn zullen alle belanghebbenden zich uit moeten spreken, dus zal een referendum duidelijkheid moeten geven wat het standpunt van de Regering wordt en welk beleid hierbij past.

Een controversieel beleid bevat elementen die omstreden en vaak zelfs aanvechtbaar zijn, echter, het belang van de meerderheid van de burgers dient wat ons betreft voorop te staan dus voordat een regel of wet wordt ingevoerd zal er een toetsing plaats moeten vinden.
Criticasters zullen zeggen dat dit onwerkbaar is, maar dat is het juist niet. Door het geluk van de burgers in ons land voorop te stellen zullen steeds meer mensen ervaren dat het beleid in hun voordeel werkt.
Goed voorbeeld is de woningbouw, maar we hadden net zo goed de 'zorg', 'energiemarkt' of de 'waterhuishouding' kunnen nemen als voorbeeld.

Al sinds de jaren zestig is er woningnood, immers, toen al waren er krakers actief, in 1968 was de onvrede groot toen er hele straten verdwenen tussen de Nieuwmarkt en de Jodenbreestraat om de Amsterdamse metro te realiseren. In 1994 overleed Jan Schaefer, hij zat voor de PvdA in de Tweede Kamer, de Regering en zwaaide acht jaar lang de scepter in Amsterdam over volkshuisvesting.
Hij was een roepende in de woestijn want zijn zorgen over een tekort aan woningen waren terecht, maar werden nimmer omgezet in een lange-termijn-plan.
Zolang er lange wachtlijsten voor een woning zijn voor Nederlanders kun je niet onbeperkt huizen verstrekken aan mensen die in hun land dakloos zijn geworden, om welke reden dan ook. Opvang in de regio is dan wenselijk én noodzakelijk, maar wat ons betreft dus ook de enige oplossing.
Zware vraagstukken vragen een oplossing die breed gedragen wordt door de maatschappij. Eens in de vier jaar een hokje rood maken is wat ons betreft geen democratie. Een volksraadpleging is simpelweg de beste manier om een rechtvaardig beleid te voeren. Of het nu om gas uit de Groningse bodem of opname van uw kind dat kanker heeft in een ziekenhuis is.
Democratie betekent letterlijk 'macht aan het volk'. Dåår wil het Sociaal Realistisch Platform zich hard voor maken.
Maatschappelijke thema's:
 1. Afnemend vertrouwen in de overheid en de democratie
 2. Asielzoekers
 3. Arbeidsparticipatie, spanningen op de arbeidsmarkt, toenemende werkloosheid en hybride werken
 4. Criminaliteit, uitgaansgeweld en verruwing in taalgebruik
 5. Drugs, alcohol en gokverslaving
 6. Energie, milieu en klimaat
 7. Gezondheidszorg
 8. Inflatie, schulden en alsmaar duurder wordende eerste levensbehoeften
 9. Inmenging in buitenlandse kwesties (Oekraïne, Soedan, Afghanistan, Irak, Syrië)
 10. Overheidstekorten
 11. Polarisatie in de samenleving
 12. Toenemende wet- en regelgeving
 13. Verdwijnen Nederlandse identiteit door regelzucht vanuit Brussel
 14. Vergrijzing
 15. WoningmarktWaarom dit platform?

Het SRP (sociaal-realistisch-platform) startte als een Internetbeweging, het is partij-onafhankelijk en wijst begrippen als 'links', 'rechts' en 'het politieke midden' af.

De politiek in Nederland kenmerkt sinds de Tweede Wereldoorlog in drie stromingen, te weten:
 1. De Christen-Democratie
 2. De Sociaal-Democratie
 3. Het Liberalisme
De PvdA, het CDA en de VVD verdelen sinds 1948 de politieke posten, als het ze uitkomt mogen kleinere partijen aanschuiven. Deze 'verdeel en heers' politiek leverde de burger de laatste decennia geen echte vernieuwingen op, wel crises.

Het sociaal-realisme richt zich op de burger, wat is werkelijk in zijn of haar belang?
Bij grote vraagstukken zal de burger om een dwingend advies moeten worden gevraagd middels een referendum waarbij de opkomst én de meerderheid minimaal 50% dienen te zijn.

Het sociaal-realisme heeft geen enkele binding met een bestaande politieke stroming.
Totdat deze website begon te publiceren over sociaal-realisme in de politiek was hier niets over te vinden.

Laat uw stem écht spreken en neem niet langer genoegen met enkele seconden democratie eens in de vier jaar.