Discriminatie

Als je het recht op de man afvraagt heeft iedereen een hekel aan discriminatie, maar maakt niet iedereen zich van tijd tot tijd wel eens schuldig aan het maken van onderscheidt?

In artikel 1 van de Nederlandse Grondwet staat het volgende over discriminatie:

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
Verschil met de oude tekst is dat thans 'handicap' en 'seksuele gerichtheid' zijn toegevoegd. Wij vinden dit artikel net zo slecht als het vorige, wat ons betreft kun je volstaan met:
Allen die zich legaal in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.
In het oude én nieuwe artikel staat 'of op welke grond dan ook', dus daar viel en valt in feite alles al onder, dus waarom een aantal benoemen? Met ons voorstel sluit je iedere vorm van discriminatie uit. Waarom wij dit willen is duidelijk, geen enkele vorm van discrimintatie draagt iets bij aan de saamhorigheid in onze maatschappij, geef dan ook geen ruimte door een eental groepen (nu twee meer dan voorheen) te benoemen.

Let ook op het woord 'legaal' dat wij hebben toegevoegd.
In onze zienswijze dien je onder het Nederlands rechtsstelsel te vallen om ook rechten te hebben. Illegalen vallen daar wat ons betreft niet onder en dienen een strenge toelatingsprocedure te volgen om dan pas rechten te kunnen ontlenen aan onze grondwet.
Artikel 7 van de Nederlandse Grondwet: Vrijheid van meningsuiting; censuurverbod.
  1. Vrijheid van drukpers met inachtneming van wettelijke bepalingen
  2. Vrijheid van uitzending via radio en televisie met inachtneming van wettelijke bepalingen
  3. Vrijheid van openbaring via andere middelen met inachtneming van wettelijke bepalingen
  4. Deze vrijheden gelden niet voor het maken van handelsreclame
In feite zou je kunnen volstaan met:
Iedere burger is vrij om via welk middel dan ook zijn of haar standpunt uit te dragen. De rechter kan achteraf bepalen of er sprake is van belediging, smaad of laster en een sanctie opleggen. Iedere vorm van censuur vooraf is verboden.
Als je kijkt naar artikel 1 (discriminatie) en artikel 7 (vrijheid van meningsuiting) kun je daar één eenvoudig artikel van maken:
Allen die zich legaal in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld en zijn vrij om zonder enige vorm van censuur vooraf via welk middel dan ook zijn of haar standpunt uit te dragen.

Waarom dit platform?

Het SRP (sociaal-realistisch-platform) startte als een Internetbeweging, het is partij-onafhankelijk en wijst begrippen als 'links', 'rechts' en 'het politieke midden' af.

De politiek in Nederland kenmerkt sinds de Tweede Wereldoorlog in drie stromingen, te weten:
  1. De Christen-Democratie
  2. De Sociaal-Democratie
  3. Het Liberalisme
De PvdA, het CDA en de VVD verdelen sinds 1948 de politieke posten, als het ze uitkomt mogen kleinere partijen aanschuiven. Deze 'verdeel en heers' politiek leverde de burger de laatste decennia geen echte vernieuwingen op, wel crises.

Het sociaal-realisme richt zich op de burger, wat is werkelijk in zijn of haar belang?
Bij grote vraagstukken zal de burger om een dwingend advies moeten worden gevraagd middels een referendum waarbij de opkomst én de meerderheid minimaal 50% dienen te zijn.

Het sociaal-realisme heeft geen enkele binding met een bestaande politieke stroming.
Totdat deze website begon te publiceren over sociaal-realisme in de politiek was hier niets over te vinden.

Laat uw stem écht spreken en neem niet langer genoegen met enkele seconden democratie eens in de vier jaar.