Arbeid

Arbeid is een inspanning door mens of machine, er moet moeite worden gedaan om iets te bereiken, dat kan een product of dienst zijn. Met deze inspanning wordt geld verdient zodat we kunnen voorzien in ons dagelijkse behoeften. Maar 'werk' is noet voor iedereen zo vanzelfsprekend als het lijkt, voor diegenen is een uitkering noodzakelijk.
Wij, het SRP, vinden dat als er een basis-inkomen is voor iedereen je minder uitkeringen en toeslagen hoeft te verstrekken.

Een goede opleiding is essentieel, wij spreken liever van een 'passende' opleiding, want niet iedereen heeft het talent in zich om premier van een land te worden. Slecht voorbeeld wellicht, maar neem dan de automonteur, die moet zich bij de carburateur houden en geen niertransplantatie willen uitvoeren.

Hoe weet je wat je wil worden en welke opleiding past daarbij?
Een profiel van jezelf bestaat uit wat de basisschool van je vindt, wat je resultaten zijn, maar bovenal, wat je zelf wilt. Dus een profiel kan bepalen welke aanvullende vakken je nodig hebt. Kinderen van tien, elf jaar achten wij te jong om al dergelijke keuzes te maken, leg dan ook een betere basis door de basisschool met twee jaar op te rekken zodat de leerling beter na heeft kunnen denken over zijn ambities.
Ook de talenten en aansluitende mogelijkheden zijn dan beter in kaart te brengen. Een kind van elf is echt anders dan een van dertien.
De terugtrekkende overheid.
Op tal van gebieden maakt de overheid een terugtrekkende beweging, veel taken komen op het bordje van gemeentes te liggen die niet altijd de kennis in huis hebben. Wij zijn voor een centrale rol van de overheid als het gaat om onderwijs, werk en inkomen. Dan ontstaat er één richtlijn en werkwijze.
Gemeenten huren nu tal van specialistische organisaties in om de klus te klaren, iedereen kan inschatten dat dit niet gaat werken omdat het te duur gaat worden. Elke specialist vindt opnieuw het wiel uit en omdat de gemeentelijke ambtenaren kennis ontberen lopen zij vaak aan het handje van deze externe deskundigen.

Gratis arbeid, het bestaat!
Als je de cijfers erbij pakt ontstaat een totaal verkeerd beeld van vrijwilligerswerk want sommigen besteden eenmaal per jaar een paar uur of zelfs dagen aan vrijwilligerswerk, andere een halve dag per week. Ook het soort werk varieert. Formeel mag een vrijwilligersbaan: In de praktijk pakt dat nog wel eens anders uit, zo zijn er bestuurlijke functies of ondersteunende functies die veel kennis of zelfs een specifieke opleiding vereisen om naar behoren te kunnen worden uitgevoerd. Ook moet er vaak een cursus worden gevolgd voor het vrijwilligerswerk.
Wij vinden dat zolang er werkloosheid is het niet zo kan zijn dat iemand niet betaalt krijgt voor een essentiële functie die niet zomaar door iedere vrijwilliger kan worden vervuld. Vrijwilligerswerk is werk dat u onbetaald en onverplicht doet, de organisatie mag u vragen of het ook echt vrijwilligerswerk is, als dat zo is en u niet of nauwelijks betaalt krijgt zijn er voor u ook geen verplichtingen.
Wij zien in veel advertenties waarin om een vrijwilliger wordt gevraagd dat het werk voor minimaal een half jaar is of zelfs langer, dat is iets wat in onze ogen niet kan.
Werk is werk, vrijwilligerswerk is zinvol en onontbeerlijk, maar geen werk met alle lusten en lasten die daarbij hoort.Waarom dit platform?

Het SRP (sociaal-realistisch-platform) startte als een Internetbeweging, het is partij-onafhankelijk en wijst begrippen als 'links', 'rechts' en 'het politieke midden' af.

De politiek in Nederland kenmerkt sinds de Tweede Wereldoorlog in drie stromingen, te weten:
  1. De Christen-Democratie
  2. De Sociaal-Democratie
  3. Het Liberalisme
De PvdA, het CDA en de VVD verdelen sinds 1948 de politieke posten, als het ze uitkomt mogen kleinere partijen aanschuiven. Deze 'verdeel en heers' politiek leverde de burger de laatste decennia geen echte vernieuwingen op, wel crises.

Het sociaal-realisme richt zich op de burger, wat is werkelijk in zijn of haar belang?
Bij grote vraagstukken zal de burger om een dwingend advies moeten worden gevraagd middels een referendum waarbij de opkomst én de meerderheid minimaal 50% dienen te zijn.

Het sociaal-realisme heeft geen enkele binding met een bestaande politieke stroming.
Totdat deze website begon te publiceren over sociaal-realisme in de politiek was hier niets over te vinden.

Laat uw stem écht spreken en neem niet langer genoegen met enkele seconden democratie eens in de vier jaar.