Klimaat

In 2018 kwam er een rapport uit waarin gesteld werd dat de zeespiegel voor de Nederlandse kust tussen 1890 tot 2018 nauwelijks is gestegen. Ook viel te lezen dat er ook voor de komende vijftien jaar (tot en met 2033) geen noemenswaardige stijging valt te verwachten.
Sinds 2018 wordt er een andere (!) meetmethode gehanteerd, het voert te ver om daar hier op in te gaan, maar tot en met het KNMI is er verbazing over één punt.
De zeespiegel in de wereld stijgt, maar er is iets zeer opmerkelijks.

Uit metingen door Rijkswaterstaat via zes getijdestations blijkt dat de zeespiegel langs de Nederlandse kust de laatste dertig (!) jaar minder snel stijgt dan de wereldwijde zeespiegel en dat is gek, want de wet van de communicerende vaten stelt dat vloeistof in een open reservoir (wat de oceanen zijn, want alle wateren zijn met elkaar verbonden) overal even hoog is, dus ook een eventuele toe- of afname is dan overal gelijk.
Waardoor komt er meer water in de oceanen? IJs smelt sneller, oftewel, er komt meer smeltwater van landijs in de oceanen terecht en warm water heeft een groter volume dan koud water, dus als het water warmer wordt zal dat meer ruimte innemen.
Zeestromingen, wind en getijden zouden van invloed kunnen zijn, maar de geleerden zijn er niet over uit want deze externe factoren kun je immers opnemen in rekenmodellen.

Waarom wij dit punt noemen is om aan te geven hoe complex het klimaat is. In sommige staatjes zie je nauwelijks een toename van de temperatuur, in andere juist weer wel. Feit is dat we in 2022 een hittegolf mochten noteren, maar het was niet warmer dan in 1976 toen het maar liefst, gemiddeld, 2,5 graad warmer was dan in 2022.
Ook de hittegolf in 1911 was met gemiddeld 32 graden 0,7 graad warmer dan die van 2022. Sinds 1901 hebben we dertig hittegolven gehad, statistisch bezien zou het de komende jaren dus minder heet moeten worden en steek uw vinger maar uit het raam, dat merken we nu al.
Een hittegolf is een aaneengesloten periode van minimaal vijf dagen waarbij de temperatuur minimaal 25 graden is waarvan drie dagen minimaal 30 graden.
Al sinds de zestiger jaren trekken we massaal naar warme landen als Spanje, Griekenland, Frankrijk en Italië, temperaturen van plus 35 vonden we nooit een probleem. Kijken we naar de oorzaken van de opwarming van de aarde dan zijn er aspecten die we direct aan kunnen pakken, maar niet doen.

Toegegeven, het gebruik de fossiele brandstoffen steenkool, olie en gas worden teruggedrongen, maar dat kan veel beter door ook auto's, vliegtuigen, vrachtwagens, treinen en openbaar vervoer te voorzien van zonnepanelen.
Ontbossing gaat in volle vaart door, bomen halen CO2 uit de lucht dus pak landen snoeihard aan die door blijven gaan met houtkap.

Om te voldoen aan de vraag naar voedsel worden er steeds meer dieren gehouden voor de consumptie, maar waarom gaan we nog steeds door met produceren voor andere markten? Beperk dat tot de eigen consumptie, zeker, veel boeren zullen dan moeten verdwijnen, maar geef hen perspectief door toe te staan dat er gebouwd mag worden op hun grond en dat er een goede uitkoopregeling komt.
De regelzucht uit Brussel, met als nieuw dieptepunt dat we dankzij Frans Timmermans een nieuwe Europese belasting krijgen op benzine en energie thuis.

Waarom dit platform?

Het SRP (sociaal-realistisch-platform) startte als een Internetbeweging, het is partij-onafhankelijk en wijst begrippen als 'links', 'rechts' en 'het politieke midden' af.

De politiek in Nederland kenmerkt sinds de Tweede Wereldoorlog in drie stromingen, te weten:
  1. De Christen-Democratie
  2. De Sociaal-Democratie
  3. Het Liberalisme
De PvdA, het CDA en de VVD verdelen sinds 1948 de politieke posten, als het ze uitkomt mogen kleinere partijen aanschuiven. Deze 'verdeel en heers' politiek leverde de burger de laatste decennia geen echte vernieuwingen op, wel crises.

Het sociaal-realisme richt zich op de burger, wat is werkelijk in zijn of haar belang?
Bij grote vraagstukken zal de burger om een dwingend advies moeten worden gevraagd middels een referendum waarbij de opkomst én de meerderheid minimaal 50% dienen te zijn.

Het sociaal-realisme heeft geen enkele binding met een bestaande politieke stroming.
Totdat deze website begon te publiceren over sociaal-realisme in de politiek was hier niets over te vinden.

Laat uw stem écht spreken en neem niet langer genoegen met enkele seconden democratie eens in de vier jaar.