Koningshuis

Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit Nederland, Aruba, Curaao en Sint Maarten, het staatshoofd is Willem-Alexander, Koning sinds 30 april 2013. De Koning geeft formeel leiding aan de Regering die verder bestaat uit alle Ministers.
Sinds 1806 was Nederland een Koninkrijk, Lodewijk Napoleon (broer van Napoleon Bonaparte) was koning, op 1 december 1813 werd Willem Frederik Koning van Nederland, hij staat bekend als Willem 1.

Willem (Willem II) Frederik George Lodewijk, prins van Oranje-Nassau, was van 7 oktober 1840 tot aan zijn dood in 1849 Koning der Nederlanden.

Willem (Willem III) Alexander Paul Frederik Lodewijk was van 17 maart 1849 tot zijn dood in 1890 Koning.

Emma neemt voor haar man Willem III het Koningschap waar van 20 tot en met 23 november 1890.

Emma neemt van december 1890 tot 31 augustus 1898 het Koningschap waas voor haar dochter Wilhelmina die zelf nog te jong is.

Wilhelmina Helena Pauline Maria was van 23 november 1890 tot 4 september 1948 Koningin.

Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina, was Koningin van 4 september 1948 tot en met 30 april 1980.

Beatrix Wilhelmina Armgard, was van 30 april 1980 tot en met 30 april 2013 Koningin.

Willem-Alexander Claus George Ferdinand, is sinds 30 april 2013 Koning der Nederlanden.
De Koning is dus staatshoofd bij vererving, hij wordt niet gekozen. Hij (of zij) bepaalt zelf wanneer het stokje wordt overgedragen. Politiek is hij niet verantwoordelijk voor zijn daden, dat zijn de de Ministers in de Regering waarvan de Koning deel uitmaakt. Hij is dus geen onderdeel van het Kabinet, wel van de Regering.

Koninklijke besluiten en wetten worden door de Koning ondertekend, maar hij is niet verantwoordelijk, waarom hij dan wel moet tekenen is omdat dat zo in de grondwet vast ligt. Wij van het SRP vinden dat aan dit toneelstukje een einde moet komen.
In 1848 is de verantwoordelijkheid van de Koning overgegaan van de Koning op de Ministers die tesamen met de Staatssecretarissen het Kabinet vormen die verantwoording afleggen aan het parlement.
Tegenhanger van de Monarchie, zoals wij die kennen, is de republiek met een gekozen president. Omdat er bij die staatsvorm veel macht komt te liggen bij één man of vrouw is het SRP geen voorstander van een republiek.

In de jaarlijks door de Koning uit te spreken troonrede staan deze woorden ter afsluiting:

U mag zich in uw belangrijke werk gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en
met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden.

Het SRP is voor een strikte scheiding van Kerk en Staat, een staatshoofd dat afsluit met 'Gods zegen', is niet onpartijdig en zou dit dan ook alleen op persoonlijke titel mogen doen.
Nederland telt evenveel gelovigen als ongelovigen dus geef de Koning een ceremoniële rol waarbij de verantwoordelijkheid niet langer bij een Minister ligt.

Klik HIER voor de Troonrede van 2023 (er opent zich een nieuw scherm).

Waarom dit platform?

Het SRP (sociaal-realistisch-platform) startte als een Internetbeweging, het is partij-onafhankelijk en wijst begrippen als 'links', 'rechts' en 'het politieke midden' af.

De politiek in Nederland kenmerkt sinds de Tweede Wereldoorlog in drie stromingen, te weten:
  1. De Christen-Democratie
  2. De Sociaal-Democratie
  3. Het Liberalisme
De PvdA, het CDA en de VVD verdelen sinds 1948 de politieke posten, als het ze uitkomt mogen kleinere partijen aanschuiven. Deze 'verdeel en heers' politiek leverde de burger de laatste decennia geen echte vernieuwingen op, wel crises.

Het sociaal-realisme richt zich op de burger, wat is werkelijk in zijn of haar belang?
Bij grote vraagstukken zal de burger om een dwingend advies moeten worden gevraagd middels een referendum waarbij de opkomst én de meerderheid minimaal 50% dienen te zijn.

Het sociaal-realisme heeft geen enkele binding met een bestaande politieke stroming.
Totdat deze website begon te publiceren over sociaal-realisme in de politiek was hier niets over te vinden.

Laat uw stem écht spreken en neem niet langer genoegen met enkele seconden democratie eens in de vier jaar.