Eerst Nederland, dan Europa

Politici lijken meer met Europa dan met ons eigen land bezig te zijn. Verantwoordelijkheden die bij een verzorgingsstaat horen worden overgelaten aan gemeentes. De bijbehorende budgetten werden met tien procent gekort waardoor de centrale overheid geld 'verdient' op het terrein van, bijvoorbeeld, de zorg. Gemeenten, zo onervaren als zij zijn, moeten ineens grote vraagstukken oplossen.

Dit gaat op een gegeven moment mis!
Keuzes die de Regering maakt worden niet aan de burger voorgelegd, sterker nog, veel maatregelen worden na de verkiezingen bekend gemaakt en ingevoerd. Denk aan de verhoging van de BTW, het plaatsen van windmolenparken en verruiming van de opsporingsmogelijkheden voor justitie en fiscus.

Het SRP wil via het Internet een brede beweging opbouwen waarbij het doel is een zetel te winnen bij een van de toekomstige parlementsverkiezingen om van daaruit te laten zien dat een 'andere' politiek wel degelijk mogelijk is. Deze website zal de basis worden van een politiek mainifest dat uiteindelijk het politieke programma zal worden van een sociaal-realistische politiek in Nederland.
Het kán anders als u het maar ziet en we het samen gaan realiseren!
Wij zijn geen politieke partij en zullen ons ook opheffen als de doelstelling is bereikt. Vanuit een beter georganiseerde en functionerende overheid zal Nederland sterker staan in een Europa waar Duitsland en Frankrijk de dienst uitmaken.
Met het vertrek van de Engelsen door de Brexit zal Nederland er meer dan ooit geïsoleerd voor komen te staan. De doelstellingen zijn slechts speerpunten, de inbreng van u als sociaal-realist zal gebruikt worden om op tal van terreinen een beter functionerend overheidsapparaat te creëren.

Dít is de kans om úw stem te laten horen en deze om te zetten in beleid. Hoe meer mensen a-traditionele manieren van oplossingen voor lastige vraagstukken zoals integratie, onderwijs, zorg en economie omarmen, hoe groter de kans dat Nederland een land wordt waar écht rekening mee gehouden zal worden.
Laten we de samenleving niet van buitenaf, maar van binnenuit veranderen!


Waarom dit platform?

Het SRP (sociaal-realistisch-platform) startte als een Internetbeweging, het is partij-onafhankelijk en wijst begrippen als 'links', 'rechts' en 'het politieke midden' af.

De politiek in Nederland kenmerkt sinds de Tweede Wereldoorlog in drie stromingen, te weten:
  1. De Christen-Democratie
  2. De Sociaal-Democratie
  3. Het Liberalisme
De PvdA, het CDA en de VVD verdelen sinds 1948 de politieke posten, als het ze uitkomt mogen kleinere partijen aanschuiven. Deze 'verdeel en heers' politiek leverde de burger de laatste decennia geen echte vernieuwingen op, wel crises.

Het sociaal-realisme richt zich op de burger, wat is werkelijk in zijn of haar belang?
Bij grote vraagstukken zal de burger om een dwingend advies moeten worden gevraagd middels een referendum waarbij de opkomst én de meerderheid minimaal 50% dienen te zijn.

Het sociaal-realisme heeft geen enkele binding met een bestaande politieke stroming.
Totdat deze website begon te publiceren over sociaal-realisme in de politiek was hier niets over te vinden.

Laat uw stem écht spreken en neem niet langer genoegen met enkele seconden democratie eens in de vier jaar.