Economie

De economie in Nederland is een markt-economie, alles wordt geregeld door anderen dan de staat. De tegenhanger van een markt-economie is de centraal geleide economie waarin alleen de staat in alles voorziet. Dus alle goederen en diensten worden door de overheid geregeld.
Voordeel van een vrije economie is dat de prijs bepaald wordt door vraag en aanbod, dat kan echter ook nadelig voor de consument uitpakken als er schaarste of oneerlijke handel is.

Een tekort aan producten en/of diensten lijdt altijd tot hogere prijzen en hogere prijzen kunnen leiden tot inflatie waardoor burgers mogelijk slechter of niet of nauwelijks meer in staat zijn alles wat ze nodig hebben te verkrijgen tegen een redelijke prijs.
Nadeel van de vrije marktwerking is dat bedrijven kartels kunnen vormen waarbinnen ze onderling afspraken maken of elkaar geld betalen zodat de ander een opdracht kan binnenhalen tegen de hoogste prijs.
De voorwaarde van een vrije economie (de markt-economie) is onvervalste concurrentie, daar zijn instrumenten (ACM.NL) voor die de overheid kan hanteren, maar u weet net als wij; 'daar waar er regels zijn worden ze overtreden'.
Kartelvorming is in Nederland verboden, maar niet zelden worden bedrijven beboet, juist omdat ze wel degelijk onderling afspraken hebben gemaakt waarbij winst voor de onderneming boven het belang van de consument staat.
Voorbeelden van verboden kartelvorming zijn 'afspraken over de beperking van de productie', 'uitwisseling van cruciale informatie', 'verdeling van klanten of opdrachten' en 'prijsafspraken'. Concurrenten mogen onder voorwaarden samenwerken, niets mis mee, maar pak de bedrijfsleiding juridisch aan als het mis gaat.
Hierin schuilt het gevaar van een vrije markteconomie, immers, wat komt er naar buiten als twee CEO's in een hotel met elkaar afspreken om de productie te beperken zodat de prijzen stijgen? Om maar een voorbeeld te noemen.

Het neo-kapitalisme, zoals het SRP voorstaat, is een systeem waarbij er een gezonde mix is van overheidsinstellingen en private ondernemingen. Waar moet je dan aan denken? Dat essentiële levensbehoeften voor de burgers centraal geregeld worden door de overheid, zonder winstoogmerk.

Wij denken dan aan water, energie, wonen, zorg en geld. Dat laatste is een onderscheidt maken tussen systeembanken (uw geldopnames uit een ATM en een betaalrekening waarmee u uw huur en dergelijke betaalt) en commerciële banken (die beleggen en grote risico's nemen).
Deze 'gemengde econonmie' moet u niet verwarren met het staatskapitalisme, dat doen voorstanders van een totaal vrije economie namelijk graag.
In een gemengde economie, zoals het SRP dat ziet, regelt de staat dat de eerste levensbehoeften van haar burgers geleverd moeten worden zonder winstoogmerk. Waar dat in Nederland nu misgaat is doordat de overheid haar verantwoordelijkheden overlaat aan commerciële partijen, dus zelf niets meer hoeft te doen.

Vervolgens maken die bedrijven winst, waarover belasting wordt betaald. Omdat er ook 21% BTW wordt betaald is het voor een overheid driedubbel voordeel om voorzieningen te privatiseren.
Wij willen de vrije marktwerking voor water, energie, wonen, zorg en geld terugdraaien door het invoeren van een gemengde econonmie.

Waarom dit platform?

Het SRP (sociaal-realistisch-platform) startte als een Internetbeweging, het is partij-onafhankelijk en wijst begrippen als 'links', 'rechts' en 'het politieke midden' af.

De politiek in Nederland kenmerkt sinds de Tweede Wereldoorlog in drie stromingen, te weten:
  1. De Christen-Democratie
  2. De Sociaal-Democratie
  3. Het Liberalisme
De PvdA, het CDA en de VVD verdelen sinds 1948 de politieke posten, als het ze uitkomt mogen kleinere partijen aanschuiven. Deze 'verdeel en heers' politiek leverde de burger de laatste decennia geen echte vernieuwingen op, wel crises.

Het sociaal-realisme richt zich op de burger, wat is werkelijk in zijn of haar belang?
Bij grote vraagstukken zal de burger om een dwingend advies moeten worden gevraagd middels een referendum waarbij de opkomst én de meerderheid minimaal 50% dienen te zijn.

Het sociaal-realisme heeft geen enkele binding met een bestaande politieke stroming.
Totdat deze website begon te publiceren over sociaal-realisme in de politiek was hier niets over te vinden.

Laat uw stem écht spreken en neem niet langer genoegen met enkele seconden democratie eens in de vier jaar.