Uitkeringen

Er zijn tal van toeslagen en uitkeringen in Nederland, dat kan eenvoudiger, begin met één instelling waar alles wat wordt verstrekt aan een burger is ondergebracht. Nu kennen we het UWV, dat bijvoorbeeld zorgt voor de werkloosheidsuitkering (WW), arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO) en het ziekengeld (ZW).

De Sociale Verzekeringsbank regelt de kinderbijslag (AKW), het ouderdomspensioen (AOW) en een nabestaandenuitkering (ANW). Bij uw gemeente klopt u aan voor onder andere een bijstandsuitkering en schuldsanering.

Op werk.nl kunt u een bijstandsuitkering of IOAW-uitkering aanvragen, maar voor het aanvragen van andere uitkeringen moet u weer ergens anders zijn.
Één loket, hoe makkelijk zal het dan allemaal worden!?
De Belastingdienst regelt de uitbetaling van toeslagen (zorg, huur, kinderopvang en kindgebonden budget). De bedragen worden vooraf uitbetaald, maar de controle ervan vindt pas na méér dan een jaar plaats. De Belastingdiemst is niet in staat om op basis van de bij hen bekende inkomensgegevens een exact bedrag te bepalen en óf u er wel echt recht op heeft.

Vele miljoenen aan toeslagen verdwijnen zo, vaak zelfs over de grens.

Dit systeem is als 'de kat op het spek binden', teveel betaalde toeslagen zijn lastig terug te vorderen als het gaat om iemand die inmiddels in het buitenland woont of als de betrokkene meer schulden heeft. Gemeenten hebben een eigen regeling, als die niet gebruikt kan worden stroomt de schuldenaar door naar de WSNP (wettelijke schuldsanering), de rechter komt er dan aan te pas.

Als u in de schuldsanering terechtkomt moet u het door de rechtbank opgestelde saneringsplan accepteren, maar de schuldeisers ook. Wij vinden dat dit traject voorkomen moet worden omdat het tijdrovend, oneerlijk, kostbaar en belastend voor de rechtbank is.
Het moet minder eenvoudig worden om schulden aan te gaan, een gedegen controle vooraf voorkomt dat iemand diep in de problemen raakt en toeslagen en aankopen moet (terug-)betalen.
Tijdens de schuldsanering krijgt u leefgeld, dat is zo'n 50-100 euro per week, voor iemand die hoge schulden gemaakt heeft natuurlijk veel te weinig en dit lijdt in veel gevallen dan ook tot nieuwe problemen.
Schuldeisers blijven ook altijd met een strop zitten want een saneringsplan duurt maar drie jaar.

Door het invoeren van een ministelsel krijgt iedereen een basisbedrag, daarvan moet je alles doen. Alleen als je aantoonbaar een aankoop kunt doen mag je ook daadwerkelijk iets kopen of geld lenen. Dit lijkt stigmatiserend, maar is het niet, want dit geldt voor iedereen en als je je beseft dat je dan ook geen opslagen meer betaalt voor oninbare vorderingen kunnen producten goedkoper worden en is het hebben van een schuld geen verdienmodel meer.
Incassobureau's verdienen vaak een veelvoud van de hoogte van de oorspronkelijke vordering, het SRP vindt dat een schande!

Waarom dit platform?

Het SRP (sociaal-realistisch-platform) startte als een Internetbeweging, het is partij-onafhankelijk en wijst begrippen als 'links', 'rechts' en 'het politieke midden' af.

De politiek in Nederland kenmerkt sinds de Tweede Wereldoorlog in drie stromingen, te weten:
  1. De Christen-Democratie
  2. De Sociaal-Democratie
  3. Het Liberalisme
De PvdA, het CDA en de VVD verdelen sinds 1948 de politieke posten, als het ze uitkomt mogen kleinere partijen aanschuiven. Deze 'verdeel en heers' politiek leverde de burger de laatste decennia geen echte vernieuwingen op, wel crises.

Het sociaal-realisme richt zich op de burger, wat is werkelijk in zijn of haar belang?
Bij grote vraagstukken zal de burger om een dwingend advies moeten worden gevraagd middels een referendum waarbij de opkomst én de meerderheid minimaal 50% dienen te zijn.

Het sociaal-realisme heeft geen enkele binding met een bestaande politieke stroming.
Totdat deze website begon te publiceren over sociaal-realisme in de politiek was hier niets over te vinden.

Laat uw stem écht spreken en neem niet langer genoegen met enkele seconden democratie eens in de vier jaar.