Politie

Je haat ze of je houdt van ze, de politie, maar laten we wel zijn, zonder de politie zou het een bende worden. Naast de gemeentepolitie bestond tot 1993 de rijkspolitie die in dat jaar werd opgeheven.
Gemeenten waar geen eigen politiemacht aanwezig was waren aangewezen op de rijkspolitie, dat veranderde met het verdwijnen van die dienst, de taken werden overgenomen door 25 regiokorpsen en het Korps Landelijke Politiediensten.

De politie bestaat uit tien regionale eenheden, het Politiedienstencentrum, de Landelijke Eenheid, Politieacademie en de Landelijke Meldkamer Samenwerking, het zal allemaal wel, maar snapt u het nog? Want ooit waren er twee diensten, nu drie, landelijk, regionaal en lokaal (districten, recherche, flex- en basisteams).
In onze visie worden bepaalde diensten samengevoegd met de brandweer en ambulances. De politie zou zich de volgende hoofdtaken moeten toedichten:
  1. Zichtbaar en onzichtbaar aanwezig zijn op straat, snelwegen, spoor, water en in de lucht om het publiek te helpen
  2. Inzet van bereden politie en speurhonden
  3. Taken achter de voordeuren van burgers en bedrijven uitvoeren
Er zouden aparte eenheden opgericht moeten worden voor:
  1. Volgen, ondersteunen en coördineren van grootschalige operaties en de aanpak van alle zware vormen van criminaliteit
  2. Bewaken en beveiligen van leden van het Koninklijk Huis en andere belangrijke personen
  3. Terrorisme-bestrijding
  4. Forensische expertise
De BOA's (buitengewoon opsporingsambtenaren) moeten opgewaardeerd worden tot politie-agenten. De aspirant en surveillant bij de politie kunnen samen met de huidige boa's een onderdeel vormen, zonder wapens. Doorstroming naar de (gewapende) agent komt dan binnen het bereik van een grotere groep, zonder dat er een groep (zoals nu bij de BOA's) telkens achter het net vist.

De opleiding moet voor iedereen dezelfde zijn en drie jaar duren om door te groeien naar de functie van agent.
De politie-agent moet 80% van zijn tijd op straat zijn en maximaal 20% van zijn of haar tijd besteden aan rapportages en andere zaken op het bureau.
Er is al een centrale meldpost voor alle hulpdiensten, maar maak dat ook helder op straat door brandweer en ambulances meer bevoegdheden te geven. Bijvoorbeeld als een auto te water raakt rukken alle diensten uit en zijn er soms wel tien auto's ter plekke, leg in dit soort calamiteiten de verantwoordelijkheid bij de brandweer die de ambulancediensten en wellicht ook politie aansturen, zeker de politie is vaak niet nodig, maar verschijnen overal wel ter plekke.
Zorg voor administratief medewerkers die taken uit handen nemen van de agenten die vaak met twee vingers een proces verbaal of rapportage typen.Waarom dit platform?

Het SRP (sociaal-realistisch-platform) startte als een Internetbeweging, het is partij-onafhankelijk en wijst begrippen als 'links', 'rechts' en 'het politieke midden' af.

De politiek in Nederland kenmerkt sinds de Tweede Wereldoorlog in drie stromingen, te weten:
  1. De Christen-Democratie
  2. De Sociaal-Democratie
  3. Het Liberalisme
De PvdA, het CDA en de VVD verdelen sinds 1948 de politieke posten, als het ze uitkomt mogen kleinere partijen aanschuiven. Deze 'verdeel en heers' politiek leverde de burger de laatste decennia geen echte vernieuwingen op, wel crises.

Het sociaal-realisme richt zich op de burger, wat is werkelijk in zijn of haar belang?
Bij grote vraagstukken zal de burger om een dwingend advies moeten worden gevraagd middels een referendum waarbij de opkomst én de meerderheid minimaal 50% dienen te zijn.

Het sociaal-realisme heeft geen enkele binding met een bestaande politieke stroming.
Totdat deze website begon te publiceren over sociaal-realisme in de politiek was hier niets over te vinden.

Laat uw stem écht spreken en neem niet langer genoegen met enkele seconden democratie eens in de vier jaar.