Ouderen

Jongeren hebben de toekomst, maar ouderen hebben het heden gemaakt, zo eenvoudig als het klinkt, is het ook. Je mag de mensen die ons land groot hebben gemaakt niet in de kou laten staan, ook al lijkt het erop dat ze nu niets meer bijdragen aan de samenleving.
Wij achten de ervaring die ouderen hebben minstens zo waardevol als opleidingen, daarom vindt het SRP dat jongeren aan de hand van ouderen banen over moeten kunnen nemen zodat iedereen op 65-jarige leeftijd met pensioen kan gaan en jongeren niet werk- en doelloos aan de kant blijven staan.

Er zijn ruim één miljoen jongeren werkloos, zij (15-25 jaar) wonen dikwijls nog bij hun ouders thuis en hebben té vaak geen afgeronde opleiding.
Als oudere krijg je eerder te maken met ziektes, beperkingen in het functioneren en verlies van dierbaren, maar dat betekent niet dat je hen los moet laten, sterker nog, omhels hen en geef ze, zoals ze jarenlang gewend waren, weer het gevoel dat ze erbij horen en er toe doen.

Ouderen willen ook mensen blijven ontmoeten, ze doen net als u boodschappen en kunnen nog jaren middenin de samenleving blijven staan. Het SRP wil werkloze jongeren en ouderen bijeen brengen zodat vanaf leeftijd 55 de oudere meer vrije tijd krijgt en de jongere, aan de hand van ervaren oudere, werkervaring opdoet.
Het voordeel zal duidelijk zijn, jongeren van hun luie reet afhalen, een uitkering besparen en ouderen eerder en meer laten genieten van hun oude dag.
Bejaardentehuizen bestaan niet meer in Nedeland, alle 800 zijn door Mark Rutte wegbezuinigd, de thuiszorg kan de werkdruk niet aan, maar wij vinden dat thuiszorg ook veel meer eenzaamheid met zich meebrengt, ouderen die ziek en/of hulpbehoevend zijn worden teveel aan hun lot overgelaten.
Wij zien een groot dorp voor ons waar werklozen én ouderen wonen als oplossing voor de eenzaamheid van ouderen en woningnood onder jongeren. De ervaringen van ouderen zullen voor jongeren een betere voorbereiding betekenen op de maatschappij.

Ook kan er in een dergelijk dorp een groot ziekenhuis worden gebouwd en een gevangenis met een re-socialisatie traject. Een maatschappelijke dienstplicht van zes maanden mag voor ons verplicht moeten gesteld worden voor jongeren.
Zie ouderdom als een verrijking en niet als een kostenpost voor de samenleving!
Meer dan de helft van de 75-plussers in ons land voelt zich regelmatig eenzaam, daar zijn meerdere factoren voor aan te wijzen, maar in de meeste gevallen gaat het om eenzaamheid na het overlijden van een partner of na het afnemen van de mobiliteit.
Breng ouderen en jongeren meer samen door beter te bouwen, zoals het eerder door ons genoemde dorp waar veel bedrijvigheid kan onstaan voor vrijwilligers, vaak een perfecte oplossing om de eenzaamheid bij ouderen tegen te gaan.

De demissionaire Regering van Mark Rutte kondigde voor Prinsjesdag 2023 aan fors te willen bezuinigen op de ouderenzorg, na veel tumult werd dat deels teruggedraaid, maar in plaats van een bezuigining van 100 miljoen zou er juist geld bij moeten, zo vindt het SRP. En dat kan als er een doelmatiger beleid wordt gevoerd en de bureaucratie wordt teruggedrongen zoals Mark Rutte ook jarenlang predikte, maar waarvan in de praktijk dus niets terecht is gekomen.

Bejaardentehuizen terug!

Waarom dit platform?

Het SRP (sociaal-realistisch-platform) startte als een Internetbeweging, het is partij-onafhankelijk en wijst begrippen als 'links', 'rechts' en 'het politieke midden' af.

De politiek in Nederland kenmerkt sinds de Tweede Wereldoorlog in drie stromingen, te weten:
  1. De Christen-Democratie
  2. De Sociaal-Democratie
  3. Het Liberalisme
De PvdA, het CDA en de VVD verdelen sinds 1948 de politieke posten, als het ze uitkomt mogen kleinere partijen aanschuiven. Deze 'verdeel en heers' politiek leverde de burger de laatste decennia geen echte vernieuwingen op, wel crises.

Het sociaal-realisme richt zich op de burger, wat is werkelijk in zijn of haar belang?
Bij grote vraagstukken zal de burger om een dwingend advies moeten worden gevraagd middels een referendum waarbij de opkomst én de meerderheid minimaal 50% dienen te zijn.

Het sociaal-realisme heeft geen enkele binding met een bestaande politieke stroming.
Totdat deze website begon te publiceren over sociaal-realisme in de politiek was hier niets over te vinden.

Laat uw stem écht spreken en neem niet langer genoegen met enkele seconden democratie eens in de vier jaar.