Geld lenen

We lenen veel geld in Nederland, geld voor luxe artikelen, maar ook voor een huis of auto. Veel mensen komen in de problemen doordat het lenen van geld té makkelijk is.
Als iemand zijn schulden niet kan aflossen kan die persoon schuldsanering aanvragen, dat kost óók weer geld. Het SRP is er sterk voorstander om te voorkomen dat mensen in de schulden komen.

Het BKR, Bureau Krediet Registratie, schiet zijn doel voorbij want als honderdduizenden Nederlanders in de funanciële problemen kunnen komen werkt de 'poortwachters' functie van de instantie die toezicht moet houden op de omvang van de schulden niet.
Het inkomen én de vaste lasten moeten bepalend zijn of en, zo ja, hoeveel iemand mag lenen. Het kan niet zo zijn dat als je een uitkering hebt van 1.000 Euro en 700 Euro aan vaste lasten je voor 3.000 Euro kan 'shoppen'. Aan schuldsanering wordt verdient dus indirect verdienen teveel mensen aan een paar honded Euro schuld van een individu, dat moet stoppen.
Het BKR moet een akkoord geven op iedere krediet-aanvraag.

De rente die je betaalt op een consumptief krediet was vroeger aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, dat is in 2013 afgeschaft, alleen als een lening te maken heeft met de verbetering van je huis mag dat nog wel. Het SRP vindt dit een oneerlijke behandeling want iemand die geen huis kan kopen, maar huurt, betaalt mee aan renovaties.
Betaald rente voor verbeteringen aan je eigen woning behoeft wat ons betreft niet langer aftrekbaar te zijn.
De aftrek van hypotheek-rente wordt nu in 30 jaar afgebouwd tot nul, maar dat is persoonlijk, wij van SRP vinden de aftrek van rente voor de aanschaf van een huis te complex.
Wij vinden dat de hypotheekrente-aftrek kan komen te vervallen en dat in de plaats daarvan de kosten van verbouwingen volledig aftrekbaar moeten worden en niet alleen de rente. Hierin moet uiteraard een staffel komen, bijvoorbeeld over een periode van bijvoorbeeld tien of vijftien jaar.
Ook moet de overdrachtsbelasting worden afgeschaft. Het is toch bizar dat de overheid geld krijgt omdat u uw huis aan een ander verkoopt?
De 'auto van de zaak' is een verkapte vorm van loon, daarom ook is er een bijtelling, jaarlijks moet de werknemer met een lease-auto een bedrag bij zijn inkomen tellen.
De auto is dan wel door de werkveger betaald of die heeft een lease-auto contract met een lease-bedrijf.
Wij vinden dit een complexe regeling die veel geld kost, beter is om de auto door de werknemer zelf te laten kopen, waarbij er een mogelijkheid moet zijn om er een lening voor te sluiten met de auto als onderpand, net als bij het kopen van een huis. De bijtelling kan dan achterwege blijven en de werkgever kan extra loon uitkeren, in plaats van een lease-auto.

Het aantal auto's zal er licht door dalen en zeker niet toenemen. Direct voordeel is dat een gezin pas aan een tweede auto gaat denken als het ook echt nodig is, immers, die eerste auto moet men ook zelf betalen.
Momenteel bestaat er 'financial lease' naast 'operational lease', laat alleen die eerste mogelijkheid bestaan voor een eerste auto.
Waarom dit platform?

Het SRP (sociaal-realistisch-platform) startte als een Internetbeweging, het is partij-onafhankelijk en wijst begrippen als 'links', 'rechts' en 'het politieke midden' af.

De politiek in Nederland kenmerkt sinds de Tweede Wereldoorlog in drie stromingen, te weten:
  1. De Christen-Democratie
  2. De Sociaal-Democratie
  3. Het Liberalisme
De PvdA, het CDA en de VVD verdelen sinds 1948 de politieke posten, als het ze uitkomt mogen kleinere partijen aanschuiven. Deze 'verdeel en heers' politiek leverde de burger de laatste decennia geen echte vernieuwingen op, wel crises.

Het sociaal-realisme richt zich op de burger, wat is werkelijk in zijn of haar belang?
Bij grote vraagstukken zal de burger om een dwingend advies moeten worden gevraagd middels een referendum waarbij de opkomst én de meerderheid minimaal 50% dienen te zijn.

Het sociaal-realisme heeft geen enkele binding met een bestaande politieke stroming.
Totdat deze website begon te publiceren over sociaal-realisme in de politiek was hier niets over te vinden.

Laat uw stem écht spreken en neem niet langer genoegen met enkele seconden democratie eens in de vier jaar.