Europa

In 1952 werd de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) opgericht, het was het begin van de EU want met de EGKS werd de productie van kolen en staal door Belgieë, Frankrijk, Nederland, West-Duitsland, Italië en Luxemburg gekanaliseerd.
Zes jaar later (1958) werd de EEG opgericht, de Europese Economische Gemeenschap werd eveneens door de eerder genoemde landen opgericht en in 1973 uitgebreid met Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. In 1981 trad Griekenland toe, in 1986 Spanje en Portugal.

Hierbij had men het moeten laten, want na de val van het ijzeren gordijn in 1989 kwamen corrupte landen als Bulgarije bij de Europese Gemeenschap (EG), tot op de dag van vandaag hebben die landen slechts veel geld gekost.
Vanaf 2009 spreken we van de EU (Europese Unie) en is deze molog de paraplu voor 27 landen. Een referendum in 2005 gaf aan dat 2 op de 3 Nederlanders tegen een Europese grondwet was, onder leiding van Jan Peter Balkenende (CDA) werd deze uitslag genegeerd, het was, zo vinden wij, het begin van het einde van de Nederlandse soevereiniteit.
Het waren een lid van de PvdA (Dubbelboer) en D'66 (Van der Ham) die het referendum mogelijk hadden gemaakt. Bizar dat D'66 hedentendage tegen elke vorm van referenda is.
De Europese Grondwet was echter al op 29 oktober 2004 in Rome ondertekend door alle lidstaten! Het referendum was dus slechts om des keizers baard.
NEXIT (Nederland uit de Europese Unie) is onmogelijk gemaakt. Hoe graag velen dat ook zouden willen, wij zijn realistisch genoeg om te onderkennen dat de tijd niet kan worden teruggedraaid, het zou ons land teveel isoleren.
Maar dat betekent niet dat we alles zomaar hoeven te accepteren van Brussel, teveel maatregelen (asielzoekers, landbouw, visserij, justitie, belastingen, garantstellingen, pensioenen) worden ons opgelegd. Het SRP vindt dat ook wet- en regelgeving van de EU een breed draagkracht dienen te hebben onder de Nederlandse bevolking.

De Nederlandse soevereiniteit betekent in essentie dat er een verregaande vorm van zelfbeschikking is, echter, teveel taken worden ons door Brussel gedicteerd, men smeedt inmiddels zelfs plannen om Europese belastingen in te voeren, naar onze mening een brug te ver want dan gaat een Hongaar of Griek straks beslissen waar onze centen heen gaan, totaal onacceptabel.
Is de Europese economie gezond?
Verre van dat. De Europese Unie heeft een schuld dat overeenkomt met 90% van het bruto binnenlands product van de Europese Unie. Toegestaan is slechts 60%, bij 100% zou de Unie technisch failliet zijn! Landen als Spanje, Frankrijk Italië en Griekenland lappen al jaren alle financiële regels aan hun laars.
In Frankrijk vinden er anno 2023 tal van protestacties plaats omdat de Fransen sinds kort pas met 64 met pensioen kunnen, terwijl dat 62 was. In Nederland staat die leeftijd al jaren op 67.
Zet een land in de wacht als het een begrotingstekort heeft dat zich boven het EU gemiddelde bevindt en verstrek geen leningen meer met ongedekt geld, de EU heeft voor miljarden de geldpersen aangezet, geld dat in werkelijkheid niet bestaat. Dåår komt, mede, de inflatie vandaan.
Ook vinden wij dat ieder land netto per inwoner evenveel moet afdragen aan de EU. Nederland is al jaren de grootste netto betaler per hoofd van de bevolking. Nederland is sinds midden jaren negentig een nettobetaler, oftewel, Nederland draagt meer bij aan de EU dan dat het ontvangt. Dit bedrag is niet gehele inzichtelijk, maar wij schatten dat voorzichtig op 160 miljard Euro.

Wij betalen jaarlijks steeds meer aan de EU, maar krijgen ieder jaar nagenoeg hetzelfde bedrag terug.

EUROPESE ORGANEN (klik)

Waarom dit platform?

Het SRP (sociaal-realistisch-platform) startte als een Internetbeweging, het is partij-onafhankelijk en wijst begrippen als 'links', 'rechts' en 'het politieke midden' af.

De politiek in Nederland kenmerkt sinds de Tweede Wereldoorlog in drie stromingen, te weten:
  1. De Christen-Democratie
  2. De Sociaal-Democratie
  3. Het Liberalisme
De PvdA, het CDA en de VVD verdelen sinds 1948 de politieke posten, als het ze uitkomt mogen kleinere partijen aanschuiven. Deze 'verdeel en heers' politiek leverde de burger de laatste decennia geen echte vernieuwingen op, wel crises.

Het sociaal-realisme richt zich op de burger, wat is werkelijk in zijn of haar belang?
Bij grote vraagstukken zal de burger om een dwingend advies moeten worden gevraagd middels een referendum waarbij de opkomst én de meerderheid minimaal 50% dienen te zijn.

Het sociaal-realisme heeft geen enkele binding met een bestaande politieke stroming.
Totdat deze website begon te publiceren over sociaal-realisme in de politiek was hier niets over te vinden.

Laat uw stem écht spreken en neem niet langer genoegen met enkele seconden democratie eens in de vier jaar.