Belastingen

'Leuker kunnen we het niet maken, makkelijker wel', deze slogan gebruikt de Belastingdienst al geruimte tijd niet meer en dat snap ik wel. Want makkelijk is het doen van aangifte niet en leuk zal het ook nooit worden, bovendien is het een enorme puinhoop bij de Belastingdienst.

Wij kennen in Nederland
Accijnsbelasting
Afvalstoffenbelasting
Assurantiebelasting
Bankenbelasting
BPM (belasting motorvoertuigen)
Brandstoffenbelasting
BZM (belasting zware motorrijtuigen)
Dividendbelasting (winstbelasting)
Energiebelasting
Erfbelasting
Forensenbelasting
Grondwaterbelasting
Havenbelasting
Hondenbelasting
Inkomstenbelasting
Invoerbelasting
Kansspelbelasting
Kolenbelasting
Leidingwaterbelasting
Loonbelasting
Mijnbouwbelasting
Milieubelasting
MRB (motorrijtuigenbelasting)
Omzetbelasting (btw)
Overdrachtsbelasting
Parkeerbelasting
Reclamebelasting
Reinigingsbelasting
Rioolbelasting
Schenkbelasting
Toeristenbelasting
Uitvoeraangifte
Vennootschapsbelasting
Verbruiksbelasting
Vermogensrendementsheffing
Verpakkingenbelasting
Vliegbelasting
... en ik ben er vast nog wel een vergeten.
Waarom betalen we eigenlijk belasting? Volgens de overheid is dat om zaken die in ons land nodig zijn te kunnen betalen. Denk aan wegen, scholen, verkeersborden en hulpdiensten zoals brandweer en politie. Maar ook NPO 1, 2 en 3 worden gefinancierd uit de staatskas.
Aan uitkeringen wordt ook veel geld besteed en daar is niets mis mee. Wij zien het verstrekken van geld om te kunnen leven als het rondpompen van geld. Iemand in de bijstand geeft doorgaans 100% van zijn inkomen uit in Nederland, dat zie ik de directeur van Akzo of Ahold niet zo snel doen.

Maar gelijk brand er een vraag op onze lippen: "ons land", zo stelt de overheid. Zou je dan aan de burgers van dit land niet voor moeten leggen of het financieren van een oorlog in een ander land wenselijk is? Het brengen van vrede naar Afghanistan heeft ons, naast 25 Nederlandse militairen, vele miljarden gekost terwijl er na twintig jaar aanwezigheid niets is bereikt. Niemand legt daar verantwoording over af en niemand vraagt daar ook naar omdat jarenlang de Nederlandse politiek unaniem voor verlenging van de missie in Afghanistan was.
Ons standpunt is dat een dergelijk grote investering draagkracht moet hebben bij een meerderheid van de bevolking.
Is er een alternatief voor belastingen?
Ja en nee.
Ja, dat leggen we zo uit en nee, er zal altijd een vorm van belasting geheven moeten worden om voorzieningen voor de inwoners van Nederland te kunnen bekostigen.
Een mini-stelsel wordt net zo vaak geopperd als afgeschoten. Binnen een mini-stelsel krijgt iedere Nederlander vanaf een bepaalde leeftijd (te denken valt aan 18) een bedrag in handen, dit bedrag zou toeslagen en een deel van de te betalen belasting kunnen vervangen.
Verderdenkend dan dit sociale aspect kun je je afvragen of wegenbelasting niet in de prijs van de benzine kan worden omgeslagen en belastingen als suikertax en erfbelasting niet zeer onredelijk zijn. Immers, ze dienen slechts één doel en dat is het spekken van de staatskas.

Wij zijn van mening dat de diversiteit aan belastingen het systeem alleen maar ondoorzichtiger en oneerlijker maakt, want zeg nou zelf, u betaalt belasting over uw inkomen en als u van wat u overhoudt een deel spaart wordt ook dat weer belast terwijl iemand die niets heeft gespaard in aanmerking komt voor allerlei toeslagen. Dat is toch raar?
Een mini-stelsel neemt dit oneerlijke gevoel weg. Naast BTW op primaire levensbehoeften en BPM op een nieuwe auto vinden wij ook de erfbelasting een 'criminele' heffing op geld waarover al lang belasting is betaald. Vereenvoudig het systeem en voer een mini-stelsel in zodat er ook geen misbruik kan plaatsvinden, immers, iedereen krijgt dan hetzelfde basis-bedrag.

Waarom dit platform?

Het SRP (sociaal-realistisch-platform) startte als een Internetbeweging, het is partij-onafhankelijk en wijst begrippen als 'links', 'rechts' en 'het politieke midden' af.

De politiek in Nederland kenmerkt sinds de Tweede Wereldoorlog in drie stromingen, te weten:
  1. De Christen-Democratie
  2. De Sociaal-Democratie
  3. Het Liberalisme
De PvdA, het CDA en de VVD verdelen sinds 1948 de politieke posten, als het ze uitkomt mogen kleinere partijen aanschuiven. Deze 'verdeel en heers' politiek leverde de burger de laatste decennia geen echte vernieuwingen op, wel crises.

Het sociaal-realisme richt zich op de burger, wat is werkelijk in zijn of haar belang?
Bij grote vraagstukken zal de burger om een dwingend advies moeten worden gevraagd middels een referendum waarbij de opkomst én de meerderheid minimaal 50% dienen te zijn.

Het sociaal-realisme heeft geen enkele binding met een bestaande politieke stroming.
Totdat deze website begon te publiceren over sociaal-realisme in de politiek was hier niets over te vinden.

Laat uw stem écht spreken en neem niet langer genoegen met enkele seconden democratie eens in de vier jaar.