Defensie

De dienstplicht is in Nederland niet afgeschaft, in tegenstelling tot wat veel mensen wel denken, in tijd van oorlog kan iedereen nog steeds worden opgeroepen, maar ach, dat kun je ook doen als de nood aan de man is.
De dienstplicht geldt voor iedereen tussen de 17 en 45 jaar oud, maar sinds 1 mei 1997 is de opkomstplicht uitgesteld.

Defensie roept niemand meer op, daar zijn ook geen kazernes en instructeurs meer voor, om maar te zwijgen over het gebrek aan materieel.
Nederland geeft jaarlijks 1.000 Euro per inwoner uit aan defensie, kortom, zo'n slordige 17 miljard Euro (in werkelijkheid ruim 15 miljard) gaat naar defensie, maar wat gebeurt er met dat geld?
Wat gelijk opvalt is de post 'investeringen', wat is dat? Het is even graven, maar dan komt het, eigenlijk, voor de hand liggende, antwoord, dat is om gebouwen, materieel en instandhouding in stand te houden. En tja, wij horen het je denken, 'de instandhouding' in stand houden?
Ja mensen, deze post kost de schatkist, ons dus, 900 miljoen Euro per jaar. Aan materieel worden er jaarlijks vele miljarden uitgegeven, aan het onderhoud ervan 4,5 miljard Euro.
De logica dwingt ons om de vraag te stellen waarom Nederland in vredesnaam een leger nodig heeft? De Tweede Wereldoorlog heeft ons geleerd dat we nauwelijks te verdedigen zijn.
De inzet van 'onze jongens en meisjes' vindt dan ook voornamelijk plaats in het buitenland, zoals Mali en Afghanistan.
En die uitzendingen lopen steevast op een debacle uit, zoals Srebrenica.

Ruim vier procent, zeg maar 600 miljoen Euro, dragen we af aan de NAVO, datzelfde orgaan eist van ons dat we per jaar 2% van ons BPP uitgeven aan defensie. In 2014 hebben alle NAVO-leden dat ook nogmaals beloofd. In 2023 was dat echter nog altijd niet gehaald en Mark Rutte was dat ook niet van plan want voordat hij zijn vierde Kabinet ging voorzitten werd het budget weliswaar verhoogd, maar dat zou zeker geen 2% worden.
Inmiddels is de Regering in alle stilte bezig dit wél te doen, ondanks de in het regeerakkoord gemaakte afspraken.
Wordt het niet eens tijd voor een bundeling van krachten?
Waarom geld aan de NAVO betalen en ook nog eens als klein land miljarden uitgeven aan gebouwen, bommetjes, soldaatjes, tankjes, vliegtuigjes en onderhoud van dit alles? Als er dan zo nodig een leger moet zijn, stationeer dat dan in Duitsland of Frankrijk en geef hen het geld ervoor.

Nu doet ieder land maar wat en sturen we onze dure vliegtuigen en tanks weer naar de volgende brandhaard: Oekraïne, de stand van de teller staat in april 2023 al op 1,2 miljard Euro.
0,9 % van het BBP van een land voor defensie is meer dan voldoende en staak de individuele uitzendingen die, zoals recentelijk weer in Afghanistan, vaak op een teleurstelling uitlopen.
Waarom dit platform?

Het SRP (sociaal-realistisch-platform) startte als een Internetbeweging, het is partij-onafhankelijk en wijst begrippen als 'links', 'rechts' en 'het politieke midden' af.

De politiek in Nederland kenmerkt sinds de Tweede Wereldoorlog in drie stromingen, te weten:
  1. De Christen-Democratie
  2. De Sociaal-Democratie
  3. Het Liberalisme
De PvdA, het CDA en de VVD verdelen sinds 1948 de politieke posten, als het ze uitkomt mogen kleinere partijen aanschuiven. Deze 'verdeel en heers' politiek leverde de burger de laatste decennia geen echte vernieuwingen op, wel crises.

Het sociaal-realisme richt zich op de burger, wat is werkelijk in zijn of haar belang?
Bij grote vraagstukken zal de burger om een dwingend advies moeten worden gevraagd middels een referendum waarbij de opkomst én de meerderheid minimaal 50% dienen te zijn.

Het sociaal-realisme heeft geen enkele binding met een bestaande politieke stroming.
Totdat deze website begon te publiceren over sociaal-realisme in de politiek was hier niets over te vinden.

Laat uw stem écht spreken en neem niet langer genoegen met enkele seconden democratie eens in de vier jaar.