Kerk en Staat

Een seculiere Staat houdt geen rekening met religies, oftewel, geloven mogen geen enkele invloed hebben op het beleid van de Regering. In de praktijk zien we vele voorbeelden dat dit echter wél het geval is.

Zo bepaalt de grondwet dat er vrijheid van onderwijs is, daaruit vloeit voort dat de staat ook moet opdraaien voor de kosten. Wij van het SRP vinden dat er een kwalitatief goed openbaar onderwijs dient te zijn en dat als iemand een eigen school wil beginnen hij of zij ook zelf voor de financiering moet zorgen.

Artikel 23 van de Nederlandse Grondwet.
Iedereen mag een school oprichten die past bij de eigen overtuiging.
In Nederland kan men nu een school kiezen uit het openbare, bijzondere en particuliere aanbod aan scholen. De eerste twee worden gefinancierd door de overheid. Particuliere scholen worden geheel gefinancierd door de ouders van de leerlingen. De bijzondere scholen zouden, net als de particuliere scholen, gefinancierd moeten worden door de ouders zelf, zo vindt het SRP.

Anno 2023 is Dilan Yesilgöz Minister van Eredienst.
Haar taak is om contacten met kerken te onderhouden. Wij vinden dat dit de scheiding van kerk en staat in de weg staat en dus moet komen te vervallen. Alleen al het feit dat slechts weinigen de functie kennen zegt veel over het schimmige idee erachter.

Uiteraard mogen gelovigen politieke standpunten uitdragen die niet op wetten maar op een geloof gebaseerd zijn. De overweging om tegen abortus te zijn lijkt vaak op de wens om tot een verbod te komen en het SRP wil nu juist voorkomen dat dit in de politiek besproken wordt terwijl de wet er al duidelijk over is.
Buiten het politieke spectrum is natuurlijk alles mogelijk en geoorloofd. Als een wet aanscherping behoeft kan dat middels een referendum aan het publiek worden voorgelegd.

Hetzelfde geldt voor Euthanasie, daarover is al wet- en regelgeving, maar er gaan steeds vaker stemmen op om de mogelijkheden tot levensbeëindiging te verruimen. Niet alleen extreem menselijk lijden, maar ook als men het leven niet meer zitten zou dit moeten kunnen leiden tot euthanasie.

De vrijheid van godsdienst en levensovertuiging is in de grondwet vastgelegd (artikel 6), dit artikel vinden wij overbodig omdat iedereen al vrij is om zijn leven zelf in te richten, mits de grenzen van de wet niet worden overschreden.
Ieder geloof is een mening, niet iets wat tastbaar is, het is iets persoonlijks dat, vaak, veel mensen met elkaar delen. Door niet-gelovigen wordt religie niet zelden omschreven als een ideologie, een pakket van ideeën om gedrag en denken te kanaliseren. Dit kan zijn binnen de politiek, sociale klasse, levens- of geloofsovertuiging.

Klik HIER voor de Troonrede van 2023 (er opent zich een nieuw scherm).

...later meer...


Waarom dit platform?

Het SRP (sociaal-realistisch-platform) startte als een Internetbeweging, het is partij-onafhankelijk en wijst begrippen als 'links', 'rechts' en 'het politieke midden' af.

De politiek in Nederland kenmerkt sinds de Tweede Wereldoorlog in drie stromingen, te weten:
  1. De Christen-Democratie
  2. De Sociaal-Democratie
  3. Het Liberalisme
De PvdA, het CDA en de VVD verdelen sinds 1948 de politieke posten, als het ze uitkomt mogen kleinere partijen aanschuiven. Deze 'verdeel en heers' politiek leverde de burger de laatste decennia geen echte vernieuwingen op, wel crises.

Het sociaal-realisme richt zich op de burger, wat is werkelijk in zijn of haar belang?
Bij grote vraagstukken zal de burger om een dwingend advies moeten worden gevraagd middels een referendum waarbij de opkomst én de meerderheid minimaal 50% dienen te zijn.

Het sociaal-realisme heeft geen enkele binding met een bestaande politieke stroming.
Totdat deze website begon te publiceren over sociaal-realisme in de politiek was hier niets over te vinden.

Laat uw stem écht spreken en neem niet langer genoegen met enkele seconden democratie eens in de vier jaar.