Landbouw

De landbouw in Nederland is fors veranderd sinds de Tweede Wereldoorlog, Veel boeren vertrokken naar het buitenland onder aansporing van Koningin Juliana die letterlijk zei dat velen maar eens om zich heen moesten kijken want met 10 miljoen inwoners was het wel heel erg druk aan het worden in Nederland.

In 1950 waren er 400.000 bedrijven in de landbouw (daar rekenen we akkerbouw, tuinbouw, grasland en veeteelt toe.) In de twintig daarop volgende jaren was dat aantal gehalveerd, in 2015 waren het nog maar 54.000 bedrijven. Nu denk je, dan zullen bedrijven wel zijn samengevoegd, dat klopt, maar het aantal mensen dat in de landbouw werkte daalde gestaag mee.
Opnieuw horen wij u denken, dat komt door de machines, maar ook dat is slechts ten dele waar.

Nederland is na de Verenigde Staten de grootste exporteur van agrarische producten.
Wij vinden dat de jarenlange daling van de veestapel moet worden doorgezet, geen leuk bericht, maar Nederland is een té dichtbevolkt gebied om zoveel te produceren voor de export.
De CO2-uitstoot wordt vaak in fraaie staatjes verpakt, maar landbouw wordt dan op één hoop gegooid met de industrie, als je dat uitkristaliseert stoot de industrie viermaal zoveel uit als de landbouw. Tata Steel IJmuiden, Shell Nederland Raffinaderij en Vattenfall Power Velsen zijn veruit de grootste CO2 uitstoters van Nederland.
De luchtvaart is verantwoordelijk voor 15% van de totale klimaatimpact van de Nederlandse economie! Toch wordt de luchtvaart gespaard bij de klimaatoplossingen.
Zonder 'gelijke monniken, gelijke kappen' mag je de rekening niet alleen bij de landbouw neerleggen. Reizen per trein moet makkelijker, comfortabler én goedkoper, de trein is tienmaal minder belastend voor het milieu dan een vliegtuig.
Boeren uitkopen, ja, maar dan ook andere sectoren zoals de industrie en luchtvaart aanpakken.

Piekbelasters
De overheid heeft een uitkoopregeling voor boeren bedacht om de uitstoot van stikstof te verminderen, zo'n 750 bedrijven worden gezien als 'piekbelasters' en komen in aanmerking voor de vrijwillige uitkoop die neerkomt op een vergoeding van 120% van de waarde van het bedrijf.
De vraag is hoe je de waarde bepaald, wat de boer vervolgens met het geld moet doen en of dit een tijdelijke regeling is of dat er een betere, of misschien wel slechtere, regeling komt.
In mei 2023 bleek dat er slechts 20 bedrijven een uitkoopdeal sloten. Grotendeels is de terughoudendheid te wijten aan de voorwaarden, die regelmatig wijzigen, en de geluiden dat er een ruimhartiger regeling gaat komen als de huidige vergoeding niet tot voldoende overeenkomsten lijdt.

Wat ook een remmend effect heeft is het bedrag dat de overheid hiervoor over heeft, namelijk 350 miljoen Euro, dat betekent dat als veel boeren wél mee zouden doen de kans bestaat dat het potje op raakt en een aantal boeren alsnog achter het net vist. Wij zijn van mening dat er beter geïnvesteerd kan worden in een andere bestemming waarbij de boer en zijn familie betrokken blijven, wij denken aan zorginstellingen, woningbouw en recreatie.
Provincies hebben de macht, zeker nu de BBB de Provinciale Staten verkiezingen heeft gewonnen. De overheid moet de uitslag van deze verkiezingen respecteren en de regie in handen houden, maar de provincies veel meer betrekken bij de besluitvorming.

Waarom dit platform?

Het SRP (sociaal-realistisch-platform) startte als een Internetbeweging, het is partij-onafhankelijk en wijst begrippen als 'links', 'rechts' en 'het politieke midden' af.

De politiek in Nederland kenmerkt sinds de Tweede Wereldoorlog in drie stromingen, te weten:
  1. De Christen-Democratie
  2. De Sociaal-Democratie
  3. Het Liberalisme
De PvdA, het CDA en de VVD verdelen sinds 1948 de politieke posten, als het ze uitkomt mogen kleinere partijen aanschuiven. Deze 'verdeel en heers' politiek leverde de burger de laatste decennia geen echte vernieuwingen op, wel crises.

Het sociaal-realisme richt zich op de burger, wat is werkelijk in zijn of haar belang?
Bij grote vraagstukken zal de burger om een dwingend advies moeten worden gevraagd middels een referendum waarbij de opkomst én de meerderheid minimaal 50% dienen te zijn.

Het sociaal-realisme heeft geen enkele binding met een bestaande politieke stroming.
Totdat deze website begon te publiceren over sociaal-realisme in de politiek was hier niets over te vinden.

Laat uw stem écht spreken en neem niet langer genoegen met enkele seconden democratie eens in de vier jaar.